Odredbe i uvjeti

Uvjeti i odredbe posljednji su put ažurirani 3. travnja 2024

1. Nerazumljivo

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na ovu stranicu i na transakcije koje uključuju naše proizvode i usluge. Možda ćete biti vezani dodatnim ugovorima u vezi s vašim odnosom s nama ili s proizvodima ili uslugama koje primate od nas. Ako su odredbe dodatnih ugovora u suprotnosti s odredbama ovih uvjeta, odredbe tih dodatnih ugovora imat će prednost.

2. Uvezivanje

Registriranjem, pristupom ili drugim korištenjem ove stranice, slažete se s dolje navedenim uvjetima i odredbama. Korištenje ove stranice podrazumijeva da ste pročitali i prihvatili ove uvjete i odredbe. U nekim posebnim slučajevima možemo od vas tražiti i da se izričito složite.

3. Elektroničke komunikacije

Korištenjem ove stranice ili digitalnom komunikacijom s nama, slažete se i potvrđujete da možemo komunicirati s vama digitalno putem naše stranice ili slanjem e-pošte, i slažete se da svi ugovori, obavijesti, objave i druga komunikacija koju vam pružamo digitalno će zadovoljiti sve zakonske zahtjeve, uključujući ali ne ograničavajući se na zahtjev da takva komunikacija bude u pisanom obliku.

4. Intelektualno vlasništvo

Mi ili naši davatelji licence posjedujemo i kontroliramo sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na Stranici i podatke, informacije i druge resurse prikazane na Stranici ili kojima se može pristupiti s Stranice.

4.1 Sva prava su pridržana

Osim ako nije drugačije navedeno za određeni sadržaj, ne dobivate nikakvu licencu ili druga prava prema autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. To znači da nećete koristiti, kopirati, reproducirati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugrađivati ​​u bilo koji elektronički medij, modificirati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, prenositi, preuzimati bilo koji sadržaj s ove stranice u bilo kojem obliku bez našeg prethodnog pismenog pristanka. , prenositi , monetizirati, prodavati, plasirati na tržište ili komercijalizirati, osim i samo u onoj mjeri u kojoj je drugačije navedeno u obveznim zakonskim propisima (kao što je pravo citiranja).

5. Newsletter

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, možete proslijediti naš bilten u digitalnom obliku drugima koji bi mogli biti zainteresirani za posjet našoj stranici.

6. Vlasništvo treće strane

Naša stranica može sadržavati hiperveze ili druge reference na stranice drugih strana. Ne pratimo niti pregledavamo sadržaj stranica drugih stranaka na koje se povezuje ova stranica. Proizvodi ili usluge koje nude druge stranice podliježu primjenjivim uvjetima i odredbama tih trećih strana. Stavove ili materijale izražene na ovim stranicama ne dijelimo nužno niti podržavamo.

Nismo odgovorni za prakse privatnosti ili sadržaj ovih stranica. Vi preuzimate sve rizike povezane s korištenjem ovih stranica i svih povezanih usluga trećih strana. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, bez obzira na to kako je nastala, koja je rezultat osobnih podataka koje ste dali trećim stranama.

7. Odgovorno korištenje

Posjećivanjem naše stranice, slažete se koristiti je samo u svrhe za koje je namijenjena i kako je dopušteno ovim Uvjetima, svim dodatnim ugovorima s nama, te primjenjivim zakonima, propisima i općeprihvaćenim online praksama i smjernicama. Ne smijete koristiti našu stranicu ili usluge za korištenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kakvog materijala koji se sastoji od (ili je povezan s) zlonamjernim računalnim softverom; nećemo koristiti podatke s naše stranice za izravne marketinške aktivnosti ili provoditi bilo kakve sustavne ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka na ili u vezi s našom stranicom.

Strogo je zabranjeno sudjelovati u aktivnostima koje uzrokuju ili mogu prouzročiti štetu stranici ili koje ometaju rad, dostupnost ili dostupnost stranice.

8. Sadržaj koji ste vi objavili

Na našem web-mjestu možemo ponuditi razne otvorene komunikacijske alate, kao što su komentari na blogu, postovi na blogu, forumi, oglasne ploče, ocjene i recenzije te razne usluge društvenih medija. Za nas nije moguće pregledavati ili nadzirati sav sadržaj koji dijelite vi ili drugi na ili putem naše stranice. Međutim, zadržavamo pravo pregleda sadržaja i praćenja svih korištenja i aktivnosti na našoj stranici, te uklanjanja ili odbijanja objave bilo kojeg sadržaja prema vlastitom nahođenju. Objavljivanjem informacija ili na drugi način korištenjem navedenih komunikacijskih mogućnosti, suglasni ste da je sadržaj u skladu s ovim uvjetima i odredbama, da ne može biti protuzakonit ili protuzakonit te da ne krši prava trećih strana.

9. Podnošenje ideja

Ne šaljite nam nikakve ideje, izume, djela zaštićena autorskim pravima ili druge informacije koje bi se mogle smatrati vašim intelektualnim vlasništvom osim ako prethodno nismo potpisali ugovor o intelektualnom vlasništvu ili povjerljivosti. Ako nam otkrijete Sadržaj bez takvog pisanog ugovora, dajete nam svjetsku, neopozivu, neisključivu, besplatnu licencu za korištenje, reprodukciju, pohranjivanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju u svim postojećim ili budućim medijske forme.

10. Prestanak korištenja

Možemo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili prekinuti, privremeno ili trajno, pristup Stranici ili bilo kojoj usluzi na njoj u bilo koje vrijeme. Slažete se da nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu takvu izmjenu, obustavu ili prekid vašeg pristupa ili korištenja stranice ili bilo kojeg sadržaja koji ste možda podijelili na stranici. Nećete imati pravo na nikakvu naknadu ili drugu isplatu, čak i ako su određene značajke, postavke i/ili sadržaji kojima ste pridonijeli ili na koje ste se oslanjali trajno izgubljeni. Ne smijete zaobići niti pokušati zaobići mjere ograničenja pristupa na našoj stranici.

11. Jamstva i odgovornost

Ništa u ovom odjeljku neće ograničiti niti isključiti zakonsko jamstvo čije bi ograničenje ili isključivanje bilo protuzakonito. Ova stranica i sav sadržaj na stranici dostupni su na temelju "kakvi jesu" i "kako su dostupni" i mogu sadržavati netočnosti ili tipografske pogreške. Izričito se odričemo svih jamstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, u pogledu dostupnosti, točnosti ili potpunosti sadržaja. Ne jamčimo da:

  • ova stranica ili naš sadržaj zadovoljit će vaše zahtjeve;
  • ovo će mjesto biti dostupno bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka.

Ništa na ovoj stranici nije namijenjeno kao pravni, financijski ili medicinski savjet bilo koje vrste. Trebate li savjet, obratite se stručnjaku.

Sljedeće odredbe ovog odjeljka primjenjuju se u najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom i neće ograničiti niti isključiti našu odgovornost tamo gdje bi to bilo protuzakonito ili zabranjeno. Ni pod kojim okolnostima nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu (uključujući gubitak dobiti ili prihoda, gubitak ili štetu na podacima, softveru ili bazama podataka, gubitak ili štetu na imovini ili podacima) koju pretrpite vi ili treća strana koja proizlazi iz vašeg pristup ili korištenje naše stranice.

Osim ako nije drugačije izričito navedeno u dodatnom ugovoru, naša maksimalna odgovornost prema vama za sve štete proizašle iz ili u vezi s web-mjestom ili bilo kojim proizvodima i uslugama koji se oglašavaju ili prodaju putem web-mjesta, bez obzira na uzrok zbog kojeg bi takva odgovornost nastala biti ograničen na ukupnu cijenu koju ste nam platili za kupnju takvih proizvoda ili usluga ili za korištenje stranice. Takvo ograničenje primjenjivat će se na vaše zahtjeve bilo koje vrste i prirode.

12. Privatnost

Za pristup našim stranicama i/ili uslugama, od vas se može tražiti da date određene podatke o sebi kao dio procesa registracije. Suglasni ste da će sve informacije koje pružite uvijek biti točne, točne i aktualne.

Razvili smo pravila za rješavanje svih mogućih pitanja privatnosti. Za više informacija pogledajte naš Izjava o privatnosti i nas Pravila kolačića.

13. Pristupačnost

Predani smo tome da sadržaj koji nudimo učinimo pristupačnim osobama s invaliditetom. Ako imate invaliditet i ne možete pristupiti bilo kojem dijelu naše stranice zbog svog invaliditeta, molimo da nas obavijestite detaljnim opisom poteškoća koje imate. Ako se problem može lako identificirati i riješiti korištenjem industrijske standardne informacijske tehnologije i tehnika, riješit ćemo problem odmah.

14. Kontrola izvoza / usklađenost sa zakonima

Zabranjen je pristup Stranici posjetiteljima s teritorija ili zemalja u kojima je sadržaj ili kupnja proizvoda ili usluga koji se prodaju na Stranici nezakonit. Ne smijete koristiti ovu stranicu u suprotnosti s izvoznim zakonima i propisima Nizozemske.

15. Dodjela

Ne smijete dodijeliti, prenijeti ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obveza prema ovim odredbama i uvjetima, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj trećoj strani bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Svaki navodni prijenos koji krši ovaj odjeljak bit će ništavan i nevažeći.

16. Kršenja ovih Uvjeta i odredbi

Ne dovodeći u pitanje naša druga prava prema ovim uvjetima, ako na bilo koji način prekršite ove uvjete, možemo poduzeti radnje koje smatramo prikladnima za rješavanje kršenja, uključujući privremenu ili trajnu obustavu vašeg pristupa stranici, kontaktirajte kontaktirajte svoju internetsku uslugu davatelja usluga zatražiti da blokiraju vaš pristup stranici i/ili poduzmu pravne radnje protiv vas.

17. Viša sila

Osim obveze plaćanja novčanog iznosa, nikakvo kašnjenje, neizvršenje ili propust bilo koje strane u izvršenju ili izvršavanju bilo koje od njezinih obveza prema ovim Uvjetima neće se smatrati kršenjem ovih Uvjeta ako i sve dok je takvo kašnjenje , neispunjavanje obveza ili nemara je uzrokovano bilo kojim razlogom izvan razumne kontrole te strane.

18. Obeštećenje

Suglasni ste da ćete nas obeštetiti, braniti i osloboditi nas od i protiv svih potraživanja, obveza, šteta, gubitaka i troškova koji proizlaze iz vašeg kršenja ovih Uvjeta i primjenjivih zakona, uključujući prava intelektualnog vlasništva i prava na privatnost. Odmah ćete nas nadoknaditi za našu štetu, gubitke, troškove i izdatke koji se odnose ili proizlaze iz takvih zahtjeva.

19. Odricanje

Neprovođenje bilo koje odredbe ovih Uvjeta i bilo kojeg drugog dokumenta, ili neiskorištenje bilo koje opcije raskida, neće se tumačiti kao odricanje ili implicitni pristanak i neće utjecati na valjanost ovih Uvjeta ili bilo kojeg drugog ugovora ili dijela ili pravo na provođenje bilo koje ili svih njegovih odredbi nakon toga.

20. Jezik

Ovi uvjeti i odredbe tumačit će se isključivo na nizozemskom jeziku. Sva komunikacija i dopisivanje vodit će se isključivo na tom jeziku.

21. Cjelokupni ugovor

Ovi uvjeti i odredbe, zajedno s našim izjavu o privatnosti en politika kolačića, čine cijeli ugovor između vas i Wilbers Publishing BV u vezi s vašim korištenjem ove stranice.

22. Ažuriranje ovih odredbi i uvjeta

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ove uvjete i odredbe. Dužni ste redovito provjeravati ove uvjete i odredbe radi promjena ili ažuriranja. Datum na početku ovih uvjeta i odredbi je datum posljednje revizije. Promjene ovih uvjeta i odredbi stupaju na snagu nakon objave takvih promjena na ovoj stranici. Vaše daljnje korištenje ove stranice nakon bilo kakvih promjena ili ažuriranja smatrat će se obavještenjem o vašem prihvaćanju i prihvaćanju ovih uvjeta.

23. Izbor prava i nadležnosti

Ovi uvjeti i odredbe regulirani su nizozemskim zakonom. Za sve sporove u vezi s ovim općim uvjetima nadležan je sud u Nizozemskoj. Ako bilo koji dio ili odredbu ovih uvjeta i odredbi bilo koji sud ili drugo tijelo smatra nevažećim i/ili neprovedivim, takav dio ili odredba bit će izmijenjeni, izbrisani i/ili provedeni u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom kako bi se ostvarili ukazuju na namjeru ovih uvjeta. Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

24. Podaci za kontakt

Ova stranica je u vlasništvu i pod upravom Wilbers Publishing BV.

Možete nas kontaktirati u vezi s ovim uvjetima i odredbama putem našeg kontakt stranica.

25. Preuzimanje

Također možete pročitati naše odredbe i uvjete preuzimanje kao PDF.