Plaćanje računa

Uplate koje smo fakturirali možete izravno platiti pomoću obrasca u nastavku. Možete platiti na razne načine. U svakom slučaju navedite podatke poput broja pretplatnika ili broja fakture. I naravno načine kako stupiti u kontakt s vama. E-mail i / ili telefonski broj, kako bismo vas barem mogli kontaktirati ako je nešto nejasno.