Opći uvjeti poslovanja Wilbers Publishing BV

1. definicije

U tim uvjetima i primjenjivat će se:

Kupac: fizička ili pravna osoba koja je naručila putem prodajnog sustava koji organizira Wilbers Publishing ili Služba za korisnike Wilbers Publishinga.

Wilbers Publishing: tvrtka Wilbers Publishing BV, izdavač, između ostalog, Auto Motor Klassiek i Het Automobiel Klassiekermagazine.

Adresa poslovanja/posjeta: Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft

Broj Gospodarske komore: 09071429

Porezni broj: NL 806566760 B01

Bankovni račun IBAN: NL18ABNA 0591813823

Služba za korisnike: Služba za korisnike Wilbers Publishing

Telefonski broj: + 31 0315 681326 (od ponedjeljka do petka iz 8.30-17.00)

Adresa e-pošte: info@amklassiek.nl

Poštanska adresa: PO Box 10, 7070 AA, ULFT

Narudžba: ugovor između kupca i Wilbers Publishinga za isporuku pretplate, proizvoda, dara dobrodošlice ili usluge.

Pretplata: ugovor o pretplati na časopis ili digitalnu publikaciju.

Web stranica Wilbers Publishing: web stranica Wilbers Publishing, amklassiek.nl i sve temeljne i povezane web-stranice tvrtke Wilbers Publishing ili mobilne aplikacije putem kojih korisnici mogu sklopiti ugovor s tvrtkom Wilbers Publishing.

Ugovor na daljinu: ugovor u kojem se, u okviru sustava organiziranog od strane tvrtke za prodaju proizvoda i/ili usluga na daljinu, do i uključujući sklapanje ugovora, isključivo koristi jedna ili više tehnika za daljinsko komunikacija.

2 Primjenjivost

2.1 Ovi opći uvjeti primjenjuju se na svaku ponudu tvrtke Wilbers Publishing i na svaki ugovor zaključen između tvrtke Wilbers Publishing i kupca.

2.2 Prije sklapanja ugovora, tekst ovih općih uvjeta stavljen je na raspolaganje kupcu. Ako to nije razumno moguće, na primjer zato što je narudžba upućena telefonom, kupac može pregledati opće uvjete putem web-mjesta Wilbers Publishing ili ih zatražiti besplatno putem usluge za korisnike.

2.3 Odredbe ovih općih uvjeta mogu se odstupiti samo ako je to dogovoreno u pisanom obliku. U tom slučaju ostale odredbe ovih općih uvjeta ostaju na snazi.

2.4 Wilbers Publishing zadržava pravo promjene ovih uvjeta i odredbi. Ako promjena općih uvjeta sadrži proturječje s općim uvjetima i odredbama koje se primjenjuju pri narudžbi, korisnik se može pozvati na primjenjivu odredbu koja mu je najpovoljnija. U slučaju kontinuiranih pretplata, primjenjiva odredba koja je najpovoljnija za kupca primjenjuje se do datuma isteka pretplate. Ako pretplata započinje s novim rokom produženja i kupac nije iskoristio mogućnost otkazivanja pretplate, primjenjuju se novi uvjeti.

3 Redoslijed mjesta

Kupci mogu naručivati ​​putem svih prodajnih kanala koje organizira Wilbers Publishing. Jedina rezervacija je da korisnik mora biti 18 godina ili stariji. Naručitelji mlađi od 18 godina moraju imati dopuštenje od roditelja ili skrbnika.

Usklađenost 4-a

4.1 Wilbers Publishing jamči da su proizvodi, pretplate i / ili usluge u skladu s ugovorom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtjevima pouzdanosti i / ili upotrebljivosti i postojećim na datum sklapanja ugovora zakonske odredbe i / ili vladine propise.

Izdavaštvo 4.2 Wilbers nastoji osigurati da slike i opisi u ponudi odgovaraju što je moguće bliže stvarnosti. Međutim, Wilbers Publishing ne može jamčiti da su boje prikazane na slikama s obzirom na proizvode upravo stvarne boje stavki koje se isporučuju.

4.3 Ako kupac smatra da Wilbers Publishing ostaje u kvaru, kupac će pratiti žalbeni postupak kako je opisano u nastavku.

5 Cijene i plaćanja

5.1 Navedene cijene izražene su u eurima i uključuju PDV, ukoliko nije drugačije naznačeno. Za pretplate i poklone dobrodošlice uključeni su troškovi dostave, osim ako u ponudi nije izričito navedeno. Za pojedinačne artikle troškovi dostave su isključivi, osim ako u ponudi nije izričito navedeno.

5.2 Za isporuku predmeta na adrese dostave u inozemstvu, mogu se zaračunati veći troškovi prijevoza nego u Nizozemskoj. Ako je to primjenjivo, to je izričito navedeno na stranici narudžbe ili korisničkoj službi kada je narudžba postavljena od strane kupca.

5.3 Tijekom razdoblja valjanosti navedenog u ponudi, cijene proizvoda, usluga i ponuđenih pretplata nisu povećane, osim za promjene cijena kao rezultat promjena u stopama PDV-a ili drugih zakonskih propisa ili odredbi. U slučaju pretplate koja se automatski produžuje nakon prvog mandata, Wilbers Publishing zadržava pravo na naknadnu primjenu redovne promjene cijena. Sve promjene cijena uvijek se dostavljaju najmanje 2 mjeseci unaprijed putem kolofona časopisa. Klijenti pretplate koji su povećani u cijeni nakon isteka prvog roka mogu se žaliti na cijenu pretplate do datuma isteka svoje pretplate, kao što se primjenjivala kada je pretplata zaključena. Ako je pretplata započela s novim razdobljem proširenja nakon isteka roka valjanosti, a kupac nije iskoristio opciju za otkazivanje pretplate, nova cijena pretplate je učinkovita.

5.4 Plaćanje se može izvršiti na (jednom od) načina kako je navedeno tijekom postupka naručivanja. Daljnji uvjeti (plaćanje / narudžba) mogu se nametnuti narudžbi. Prilikom plaćanja bankom ili žirom, datum uplate je datum uplate na bankovni račun tvrtke Wilbers Publishing.

5.5 Plaćanje pretplate vrši se prije svakog razdoblja pretplate na način koji je klijent prihvatio prilikom narudžbe (uključujući izravno zaduženje, iDeal ili fakturu).

5.6 Formalno je potreban potpis kupca za prikupljanje automatske naplate. Ovaj potpis (još) nije fizički dostupan putem interneta. Kupci koji naručuju putem web trgovine Wilbers Publishing suglasni su da će se naplata navedenog broja računa izvršiti za iznos koji odgovara naručenoj pretplati.

5.7 Troškovi podsjetnika mogu se naplatiti u slučaju kašnjenja s plaćanjem, uključujući otkazivanje zaduženih iznosa ili zbog nedovoljnog stanja na navedenom računu.

5.8 Ako uplata pretplate nije primljena ni nakon podsjetnika, Wilbers Publishing ima pravo jednostrano ukinuti pretplatu i odmah stupiti na snagu. Wilbers Publishing također ima pravo tražiti naknadu štete i dugove.

6 Nove pretplate i dobrodošli pokloni

6.1 Nove pretplate mogu početi u bilo koje vrijeme.

6.2 Popusti i pokloni dobrodošlice mogući su samo ako novi pretplatnik nije imao pretplatu na predmetni magazin u posljednjih šest mjeseci. U tom slučaju, pravo na popust ili poklon dobrodošlice ističe.

6.3 Poklon dobrodošlice bit će poslan pretplatniku do šest tjedana nakon primitka uplate pretplate. Ako isporuka poklona dobrodošlice traje dulje, klijent će biti obaviješten.

6.4 Kupac može kontaktirati info@amklassiek.nl ako je poklon dobrodošlice isporučen oštećen.

6.5 Ponuda za poklon dobrodošlice vrijedi dok traju zalihe. Ako odgovarajući poklon dobrodošlice više nije na zalihama, kupac ima pravo na alternativni poklon ili predmet ili na odgovarajući popust, a sve to prema nahođenju kupca.

6.6 Wilbers Publishing nije odgovoran za štetu nastalu zbog prekoračenja najavljenog roka za poklon dobrodošlice.

7 Trajanje pretplate

7.1 Pretplata se sklapa za razdoblje navedeno u ponudi, a zatim se automatski obnavlja - podložno otkazivanju (vidi dolje), ako u ponudi nije drugačije navedeno.

7.2 Razdoblje produženja je najviše godinu dana. Informacije o trajanju vaše pretplate nalaze se u ponudi i prilikom naručivanja, a također se uvijek mogu zatražiti putem Službe za korisnike.

8 Otkazivanje pretplate
8.1 Pretplata u tijeku uvijek se može besplatno pretvoriti u drugu pretplatu od tvrtke Wilbers Publishing.
8.2 Da biste prekinuli pretplatu, korisnik mora poslati poruku Službi za korisnike prije objavljivanja posljednjeg broja prvog pretplatničkog razdoblja. To se može učiniti putem telefona, pisanim putem i e-poštom.
8.3 Nakon isteka prvog razdoblja pretplate, pretplata se može prekinuti svaki mjesec slanjem poruke Korisničkoj službi. To se može učiniti putem telefona, pisanim putem i e-poštom.

8.4 Ako je pretplata prekinuta s trenutnim učinkom, a preostalo trajanje, Wilbers Publishing neće refundirati preostale pretplate.

9 Isporuka i isporuka

9.1 Wilbers Publishing uzima najveću moguću brigu pri izvršavanju narudžbe i isporuci i isporuci proizvoda i pretplata. U malo vjerojatnom slučaju da proizvod nije stigao na vrijeme ili je oštećen, kupac će kontaktirati Službu za korisnike. Ako se časopis ne isporuči na vrijeme ili ne, časopis će biti isporučen u roku od 5 radnih dana nakon što Služba za korisnike primi poruku od kupca o tome.

9.2 U slučaju promjene adrese za isporuku pretplate, kupac obavještava službu za korisnike 3 tjedana prije datuma početka o promjeni adrese putem e-pošte ili pisma. Ako Služba za korisnike kasnije primi promjenu adrese, Wilbers Publishing ne može jamčiti neprekinuti nastavak isporuke.

9.3 Ako se isporuka naručenog proizvoda čini nemogućom, Wilbers Publishing će nastojati učiniti dostupnu zamjensku stavku. Najkasnije u vrijeme isporuke, bit će jasno i razumljivo navedeno da će se isporučiti zamjenski artikl. S zamjenskim predmetima, pravo na povlačenje (vidi dolje) ostaje na snazi. Troškovi povratne pošiljke odnose se na zamjenski proizvod za Wilbers Publishing. Ako Wilbers Publishing ne može dostaviti zamjenski članak, kupac će također biti obaviješten. Narudžba će tada isteći. U tom slučaju kupac prima uplaćeni iznos na svoj bankovni ili žiro račun.

9.4 Wilbers Publishing zadržava pravo prestati s objavljivanjem časopisa. U tom je slučaju dužna pisanim putem pravodobno obavijestiti kupce o pretplati. Wilbers Publishing nije dužan obavljati daljnje isporuke nakon prestanka. Korisnici s pretplatom imaju pravo na povrat dijela pretplatne pretplate koji nije pokriven isporukom, osim ako se ne ponudi usporediva zamjena.

10 Pravo na odustajanje

Prilikom kupnje proizvoda kupac ima mogućnost raskinuti ugovor bez navođenja razloga tijekom 14 dana. To razdoblje počinje dan nakon što je kupac primio proizvod ili u njegovo ime. Tijekom tog razdoblja kupac će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. Proizvod će raspakirati ili koristiti samo u mjeri potrebnoj za procjenu da li proizvod zadovoljava specifikacije u ponudi. Ako iskoristi svoje pravo na odustajanje, kupac će kontaktirati Službu za korisnike u razdoblju od 14 dana. Kupac će tada dobiti povratni broj, broj odgovora, poštanski broj i naziv mjesta. Kupac unosi ove podatke na povratnu naljepnicu. Potom kupac vraća predmet u originalnu ambalažu ili s njom. Pretplatnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenske stavke nakon što je Wilbers Publishing vratio originalnu narudžbu. Troškovi slanja povratne pošiljke su za račun kupca.

Zakon o zaštiti privatnosti i osobnih podataka 11

Wilbers Publishing je odgovoran za obradu korisničkih podataka koji se prikupljaju prilikom ulaska u nove pretplate s ciljem I) da mogu implementirati ugovor između Wilbers Publishinga i pretplatnika i II) za vođenje evidencije o svim pretplatnicima , Wilbers Publishing poštuje privatnost svojih pretplatnika.

Pretplatnik potvrđuje da je bio obaviješten o prikupljanju i otkrivanju svojih osobnih podataka te o tome kako se može koristiti i pretplatnik se slaže s politikom privatnosti tvrtke Wilbers Publishing

12 Pritužbe i sporovi

12.1 Pritužbe o provedbi ugovora moraju biti u potpunosti i jasno opisane putem e-maila ili pisma službi za korisnike tvrtke Wilbers Publishing što je prije moguće nakon što korisnik otkrije nedostatke.

12.2 Žalbe koje su podnesene na ovaj način Wilbers Publishingu dobit će odgovor u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako žalba zahtijeva dulje vrijeme obrade, Wilbers Publishing će obavijestiti 14 u roku od nekoliko dana, s porukom primitka i naznakom kada klijent može očekivati ​​detaljniji odgovor.

12.3 Wilbers Publishing želi adekvatno i pažljivo razmotriti pritužbe klijenata. Ako kupac smatra da Wilbers Publishing ne postiže taj cilj, uprava će ga cijeniti ako je kupac kontaktira pismeno. Kontaktni podaci uprave mogu se pronaći na web-stranici tvrtke Wilbers Publishing.

Odgovornost za 13

Wilbers Publishing je odgovoran za štetu koju pretrpi kupac ako ta šteta dođe na rizik Wilbers Publishinga sukladno zakonskim odredbama. Wilbers Publishing ne snosi odgovornost za štete koje proizlaze iz upotrebe kupaca bilo kojeg članka Wilbers Publishinga, osim ako je Wilbers Publishing odgovoran na temelju odredbi o odgovornosti za proizvod kako je navedeno u članku 6: 185 et seq. Wilbers Publishing nije odgovoran za bilo kakvu štetu ako je uzrokovana nedostatkom koji je posljedica više sile. Viša sila je prisutna ako je nedostatak posljedica okolnosti koje su izvan kontrole Wilbersa Publishinga, uključujući barem: ratne ili slične situacije, nerede, sabotaže, bojkot, štrajk, okupaciju, blokadu, bolest Wilbersovog osoblja. Objavljivanje, neuspjeh dobavljača i / ili prijevoznika tvrtke Wilbers Publishing, mjere koje poduzima vlada (uključujući tuđu vladu) kao što su zabrana prijevoza, uvoza ili proizvodnje, prirodne katastrofe, loše vrijeme, munje, požar, eksplozija i odljev opasnih tvari ili plinova , Ništa od navedenog ne vrijedi u slučaju namjere ili grubog nemara Wilbers Publishinga. Pretplatnik mora dokazati da postoji namjera ili grubi nemar Wilbers Publishinga. Wilbers Publishing nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je nastala nakon isporuke članka i koja nije bila pismeno obaviještena Wilbersu Publishingu u roku od 14 dana objavljivanja. Ako šteta nastane kasnije, Wilbers Publishing će na njegov zahtjev obavijestiti pretplatnika o povratu štete od dobavljača.
Pretplatniku nije dopušteno pokrenuti bilo kakav navodni zahtjev za naknadu štete protiv bilo kojeg iznosa koji Wilbers Publishing duguje pretplatniku u skladu s bilo kojim ugovorom između Wilbersa Publishinga i pretplatnika.
Uvjeti proizvoda, uključujući cijene pretplate, podložni su očitim pogreškama u tiskanju i slaganju.

Ostale odredbe

14.1 Nizozemski zakon primjenjuje se isključivo na ove Opće uvjete.

14.2 Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s učinkom od 1 lipnja 2014. Ranije objavljeni uvjeti isporuke istječu se na taj datum.

Dopust jedan Odgovor

Adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja označena su s *

Maksimalna veličina datoteke za prijenos: 8 MB. možete uploadati: slika. Linkovi na YouTube, Facebook, Twitter i druge usluge umetnute u tekst komentara automatski će se ugrađivati. Spustite datoteke ovdje